Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udostępnił na swojej stronie nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.. Ile wynosi ZUS w 2024? Ile wynoszą pełne składki ZUS w 2024? Ile wynosi preferencyjny ZUS w 2024? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź poniżej.

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Jak wzrosły składki ZUS w 2024 r.?

W 2024 r. składki ZUS wzrosły o 181,84 zł co jest niedobrą wiadomością dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy składki ZUS na 2024, które obowiązują różne grupy.

Pełne składki ZUS w 2024 r.

Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru 4694,40 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł
Suma składek do zapłaty 1600,32 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1485,31 zł

Mały ZUS za styczeń – czerwiec 2024 roku

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – czerwiec 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1272,60 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 248,41  zł 101,81 zł 21,25 zł 31,18 zł
Suma składek do zapłaty 402,65 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
ubezpieczenia chorobowego
371,47 zł

Mały ZUS za lipiec – grudzień 2024 roku

Składki za lipiec – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru 1290 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 251,81  zł 103,20 zł 21,54 zł 31,61 zł
Suma składek do zapłaty 408,16 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego
​​​​​​​ubezpieczenia chorobowego
376,55 zł

Składki ZUS w 2024 dla korzystających „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

 

Składki ZUS w 2024 dla korzystających z ulgi „mały ZUS plus”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie są terminy płatności ZUS w 2024?

Jaki jest termin zapłaty składek ZUS? W 2024 roku obowiązują 3 terminy płatności składek na ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

 

Źródła informacji:

  1. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia
  2. https://www.zus.pl/-/nowe-wysoko%C5%9Bci-sk%C5%82adek-na-ubezpieczenia-spo%C5%82eczne-w-2024-r.?
  3. https://www.zus.info.pl/skladki-zus-2024/

Zobacz inne wiadomości:

Mikrorachunek podatkowy – co warto wiedzieć?

Mikrorachunek podatkowy – co warto wiedzieć?

Mikrorachunek podatkowy to specjalny rachunek bankowy dla podatników na, który wpłaca się należności podatkowe. Co to jest mikrorachunek podatkowy? Jakie podatki zapłacisz na mikrorachunek? Skąd wziąć mikrorachunek podatkowy? Gdzie wygenerować mikrorachunek podatkowy?...

Świadczenie wychowawcze 800+

Świadczenie wychowawcze 800+

Program „Rodzina 800+” to rządowy program, który obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Program ten wspiera rodziny w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Komu należy się 800+? Kiedy złożyć wniosek o 800+? Kiedy wypłaty 800+? Na te i inne pytania...